รับการแจ้งเตือนโปรโมชั่นพิเศษ!

ท่านจะได้รับข่าวสารและ โปรโมชั่นพิเศษ หรือ ของรางวัลอื่นๆ

ประกาศรางวัลกิจกรรมยอดเทิร์นโอเวอร์สูงสุด

💎ประกาศกิจกรรมยอดเทิร์นโอเวอร์สูงสุด💎

รายละเอียดเทิร์นโอเวอร์ ลำดับ และรางวัลตามภาพ
01xgx117371 นภัสนันทร์
01xgx100577 อัยเรศ
01xgx114020 เบญจมาศ
01xgx100089 สิริลดา
01xgx107613 สุพัฒตา
01xgx108952 นิรุตติ์
01xgx120679 กันตาณัษฐ์
01xgx100068 พรพรรณ
01xgx112903 รัล
01xgx103524 นิสรา
01xgx111311 พัชรินทร์
01xgx108954 ณัฐพล
01xgx106219 สุรชัย
01xgx119254 นพดล
01xgx109067 วิไล
01xgx107650 วรินทร
01xgx115031 ธนิน
01xgx100389 อัมพวัลย์
01xgx103857 นเรศ
01xgx107672 สุกานดา
01xgx105081 กิตติคม
01xgx107483 ปัญญา
01xgx117554 ชญานนท์
01xgx111306 สมคิด
01xgx107368 ธนภูมิ
01xgx115774 มาโนช
01xgx108224 อชิรญาณ์
01xgx104249 สุวรรณา
01xgx102067 ธนทัต
01xgx113182 วรพจน์
01xgx101178 ชนิษา
01xgx101142 ศุภกฤต
01xgx118199 อธิบดี
01xgx106358 วรยุทธ์
01xgx107376 วีรศักดิ์
01xgx113805 มาลี
01xgx102826 บุศรินทร์
01xgx106020 สุนิสา
01xgx109003 พีรพัฒน์
01xgx106341 ภาวิณี


#เครดิตฟรี2023 #เครดิตฟรี #กิจกรรมยอดเทิร์นโอเวอร์ #ประกาศรางวัลทุกเดือน