💎ประกาศ กิจกรรม เทิร์นโอเวอร์ สูงสุด แจกเครดิตฟรี💎

💎ประกาศ กิจกรรม เทิร์นโอเวอร์ สูงสุด แจกเครดิตฟรี💎

💡รางวัลกิจกรรม เทิร์นโอเวอร์ วันที่ 16 ก.ย. - 30 ก.ย.  2566💡

อันดับที่ 1 - 40 รายละเอียดตามตารางด้านล่าง 

 
ลำดับ ยูสเซอร์ ชื่อ เทิร์นโอเวอร์ เงินรางวัล
1 01zfg154865 รัตนา 25,201,665 7,000 บาท
2 01zfg151276 สิรินลดา 25,002,436 4,000 บาท
3 01zfg148635 จรูญศักดิ์ 24,235,456 2,000 บาท
4 01zfg148614 นภัสนันทร์ 24,402,478 1,000 บาท
5 01zfg155539 ชูเกียรติ 5,693,644 500 บาท
6 01zfg155962 สุจีราภัทร 3,404,815 200 บาท
7 01zfg148615 นิตยา 2,210,314 200 บาท
8 01zfg158071 คำล้วน 1,703,508 200 บาท
9 01zfg148375 นริสรา 1,423,541 200 บาท
10 01zfg148630 พัสกร 878,866 200 บาท
11 01zfg155864 นลินี 852,156 200 บาท
12 01zfg148626 วิไล 622,740 200 บาท
13 01zfg148791 รัชชานนท์ 575,489 200 บาท
14 01zfg149774 ภาวิณี 469,169 200 บาท
15 01zfg156646 จันทร์เพ็ญ 396,671 200 บาท
16 01zfg148654 วาสนา 392,945 200 บาท
17 01zfg148325 ไพทูรย์ 392,093 200 บาท
18 01zfg151224 ไอริน 391,563 200 บาท
19 01zfg159620 สุนิสา 388,625 200 บาท
20 01zfg151277 จักรพงษ์ 382,201 200 บาท
21 01zfg152512 สรวิทย์ 375,628 200 บาท
22 01zfg150264 ขวัญชัย 377,220 200 บาท
23 01zfg158876 นฤมล 370,025 200 บาท
24 01zfg148637 ณัฐพล 369,956 200 บาท
25 01zfg151276 สิรินลดา 362,006 200 บาท
26 01zfg152561 ไอรดา 355,694 100 บาท
27 01zfg148759 อชิรญาณ์ 353,736 100 บาท
28 01zfg148621 อธิบดี 350,948 100 บาท
29 01zfg149038 บุศรินทร์ 327,219 100 บาท
30 01zfg149643 พัทรินทร์ 321,257 100 บาท
31 01zfg158443 นายอนาวิน 306,587 100 บาท
32 01zfg153092 กรฟ้า 290,676 100 บาท
33 01zfg148404 ภคนัท 290,321 100 บาท
34 01zfg148658 สมคิด 289,875 100 บาท
35 01zfg148745 นิสรา 279,110 100 บาท
36 01zfg149036 วารีรัตน์ 256,274 100 บาท
37 01zfg155604 หมีโห 222,169 100 บาท
38 01zfg148415 สุนิสา 216,324 100 บาท
39 01zfg148331 รัตนา 201,960 100 บาท
40 01zfg148881 ณัฐวดี 201,185 100 บาท
status: err: