💡รางวัลกิจกรรม เทิร์นโอเวอร์ วันที่ 01 ต.ค. - 15 ต.ค. 2566💡

💎ประกาศ กิจกรรม เทิร์นโอเวอร์ สูงสุด แจกเครดิตฟรี💎

💡รางวัลกิจกรรม เทิร์นโอเวอร์ วันที่ 01 ต.ค. - 15 ต.ค.  2566💡

อันดับที่ 1 - 40 รายละเอียดตามตารางด้านล่าง 

 
ลำดับ ยูสเซอร์ ชื่อ เทิร์นโอเวอร์ เงินรางวัล
1 01zfg148635 จรูญศักดิ์ 14,556,325 7,000 บาท
2 01zfg154865 รัตนา 12,635,874 4,000 บาท
3 01zfg152561 ไอรดา 9,536,217 2,000 บาท
4 01zfg150264 ขวัญชัย 7,563,254 1,000 บาท
5 01zfg155539 ชูเกียรติ 5,332,159 500 บาท
6 01zfg148745 นิสรา 4,160,565 200 บาท
7 01zfg148614 นภัสนันทร์ 2,558,963 200 บาท
8 01zfg148275 ศราวุฒิ 1,016,904 200 บาท
9 01zfg153924 ประไพรัตน์ 846,602 200 บาท
10 01zfg152910 ชรินทรา 769,691 200 บาท
11 01zfg155962 สุจีราภัทร 642,526 200 บาท
12 01zfg148626 วิไล 520,753 200 บาท
13 01zfg148654 วาสนา 493,904 200 บาท
14 01zfg148759 อชิรญาณ์ 473,857 200 บาท
15 01zfg155864 นลินี 465,240 200 บาท
16 01zfg148646 วิสา 461,036 200 บาท
17 01zfg149036 วารีรัตน์ 425,941 200 บาท
18 01zfg148621 อธิบดี 397,090 200 บาท
19 01zfg148404 ภคนัท 374,067 200 บาท
20 01zfg148656 เกียรติศักดิ์ 348,507 200 บาท
21 01zfg149643 พัทรินทร์ 303,400 200 บาท
22 01zfg158315 บุญรอด 276,923 200 บาท
23 01zfg161665 พิจักษณ์ 266,999 200 บาท
24 01zfg151193 วริศรา 258,829 200 บาท
25 01zfg149774 ภาวิณี 244,206 200 บาท
26 01zfg148555 สุกันญญา 235,899 100 บาท
27 01zfg148415 สุนิสา 234,900 100 บาท
28 01zfg148615 นิตยา 234,067 100 บาท
29 01zfg150777 นลนีย์ 231,444 100 บาท
30 01zfg148267 ขวัญตา 226,267 100 บาท
31 01zfg148645 ศุภมาส 224,343 100 บาท
32 01zfg148325 ไพทูรย์ 219,474 100 บาท
33 01zfg150348 ธนทัต 214,806 100 บาท
34 01zfg151286 สุพัตตรา 211,357 100 บาท
35 01zfg149388 อดิศักดิ์ 209,619 100 บาท
36 01zfg149038 บุศรินทร์ 205,637 100 บาท
37 01zfg149639 รัล 203,902 100 บาท
38 01zfg158573 อารียา 200,300 100 บาท
39 01zfg154472 เอกชัย 197,023 100 บาท
40 01zfg148548 เพ็ญนภา 191,989 100 บาท
status: err: