💎ประกาศ กิจกรรม เทิร์นโอเวอร์ สูงสุด แจกเครดิตฟรี💎

💎ประกาศ กิจกรรม เทิร์นโอเวอร์ สูงสุด แจกเครดิตฟรี💎

💡รางวัลกิจกรรม เทิร์นโอเวอร์ วันที่ 16 ต.ค. - 30 ต.ค.  2566💡

อันดับที่ 1 - 40 รายละเอียดตามตารางด้านล่าง 

 
ลำดับ ยูสเซอร์ ชื่อ เทิร์นโอเวอร์ เงินรางวัล
1 01zfg154865 รัตนา 51,003,621 7,000 บาท
2 01zfg148635 จรูญศักดิ์ 50,996,310 4,000 บาท
3 01zfg148614 นภัสนันทร์ 49,628,617 2,000 บาท
4 01zfg151276 สิรินลดา 5,321,694 1,000 บาท
5 01zfg155539 ชูเกียรติ 4,522,036 500 บาท
6 01zfg155962 สุจีราภัทร 1,831,340 200 บาท
7 01zfg148404 ภคนัท 935,938 200 บาท
8 01zfg148275 ศราวุฒิ 845,779 200 บาท
9 01zfg150264 ขวัญชัย 7,632,512 200 บาท
10 01zfg148626 วิไล 698,821 200 บาท
11 01zfg148621 อธิบดี 623,404 200 บาท
12 01zfg165003 สุพัชรพรรณ 605,076 200 บาท
13 01zfg148658 สมคิด 549,983 200 บาท
14 01zfg148646 วิสา 531,871 200 บาท
15 01zfg149639 รัล 496,718 200 บาท
16 01zfg148745 นิสรา 474,675 200 บาท
17 01zfg161495 Atid 411,105 200 บาท
18 01zfg148630 พัสกร 383,012 200 บาท
19 01zfg148759 อชิรญาณ์ 379,021 200 บาท
20 01zfg148555 สุกันญญา 367,004 200 บาท
21 01zfg148310 ภาคภูมิ 366,282 200 บาท
22 01zfg149036 วารีรัตน์ 360,839 200 บาท
23 01zfg164954 พรชิตา 356,741 200 บาท
24 01zfg148884 นราธิป 341,301 200 บาท
25 01zfg151193 วริศรา 326,359 200 บาท
26 01zfg155864 นลินี 319,501 100 บาท
27 01zfg148459 อรสา 300,668 100 บาท
28 01zfg148615 นิตยา 285,730 100 บาท
29 01zfg161667 วนิตา 284,501 100 บาท
30 01zfg148654 วาสนา 274,735 100 บาท
31 01zfg157124 ชานนท์ 268,027 100 บาท
32 01zfg148791 รัชชานนท์ 264,993 100 บาท
33 01zfg148415 สุนิสา 256,681 100 บาท
34 01zfg153092 กรฟ้า 246,101 100 บาท
35 01zfg148401 อุษณี 240,705 100 บาท
36 01zfg148642 สหรัฐ 230,054 100 บาท
37 01zfg148325 ไพทูรย์ 212,168 100 บาท
38 01zfg148347 ตะวัน 212,013 100 บาท
39 01zfg154450 ศาสญา 208,866 100 บาท
40 01zfg148639 วรพจน์ 206,658 100 บาท
status: err: