💎ประกาศ กิจกรรม เทิร์นโอเวอร์ สูงสุด แจกเครดิตฟรี💎

💎ประกาศ กิจกรรม เทิร์นโอเวอร์ สูงสุด แจกเครดิตฟรี💎

💡รางวัลกิจกรรม เทิร์นโอเวอร์ วันที่ 01-15 ต.ค.  2566💡

อันดับที่ 1 - 40 รายละเอียดตามตารางด้านล่าง 

 
ลำดับ ยูสเซอร์ ชื่อ เทิร์นโอเวอร์ เงินรางวัล
1 01xgx117045 ดวงแก้ว 70,425,552 7,000 บาท
2 01zfg148614 นภัสนันทร์ 67,601,690 4,000 บาท
3 01xgx102509 พงษ์พัฒน์ 49,628,617 2,000 บาท
4 01zfg154419 อรทัย 6,535,065 1,000 บาท
5 01zfg148615 นิตยา 2,087,792 500 บาท
6 01zfg148404 ภคนัท 1,275,158 200 บาท
7 01zfg155864 นลินี 1,095,733 200 บาท
8 01zfg148275 ศราวุฒิ 998,987 200 บาท
9 01zfg155962 สุจีราภัทร 875,402 200 บาท
10 01zfg148656 เกียรติศักดิ์ 798,260 200 บาท
11 01zfg148626 VIPวิไล 779,944 200 บาท
12 01zfg148555 สุกันญญา 570,979 200 บาท
13 01zfg148884 นราธิป 567,899 200 บาท
14 01zfg152910 ชรินทรา 488,250 200 บาท
15 01zfg150577 เนตรนภา 457,565 200 บาท
16 01zfg148628 วรรณวิภา 443,134 200 บาท
17 01zfg161667 วนิตา 442,172 200 บาท
18 01zfg148759 อชิรญาณ์ 441,298 200 บาท
19 01zfg149639 VVIPรัล 385,671 200 บาท
20 01zfg148325 ไพทูรย์ 376,844 200 บาท
21 01zfg149385 ศิริวรรณ 370,722 200 บาท
22 01zfg148621 อธิบดี 364,976 200 บาท
23 01zfg165003 สุพัชรพรรณ 351,823 200 บาท
24 01zfg150777 นลนีย์ 350,132 200 บาท
25 01zfg158573 อารียา 337,853 200 บาท
26 01zfg148658 สมคิด 263,614 100 บาท
27 01zfg161495 Atid 255,304 100 บาท
28 01zfg148347 ตะวัน 235,338 100 บาท
29 01zfg148415 สุนิสา 233,368 100 บาท
30 01zfg148310 ภาคภูมิ 223,678 100 บาท
31 01zfg148654 วาสนา 217,833 100 บาท
32 01zfg150293 เสกสิทธิ์ 204,195 100 บาท
33 01zfg151193 วริศรา 203,796 100 บาท
34 01zfg155010 น้อย 197,003 100 บาท
35 01zfg167111 ภารดา 196,569 100 บาท
36 01zfg160197 ชัยอนันต์ 194,710 100 บาท
37 01zfg148459 อรสา 185,497 100 บาท
38 01zfg164954 พรชิต 180,838 100 บาท
39 01zfg160490 กฤษฎา 175,082 100 บาท
40 01zfg148331 รัตนา 174,509 100 บาท
status: err: